صاحب امتياز نهاد به نام : نادره ميرزايي فريدني
داراي مجوز بند : ب
ضمينه فعاليت از سال 92 در راستاي فروش تور و هتلهاي جزيره قشم 
آدرس: قشم.بلوار ولي عصر.مجتمع تجاري فردوسي.لاين خيام1.پلاک2046   
تلفن: 
07635247775
     نمابر: 
07635247776